polski

TBTN 2015 – queerfeministyczna Demonstracja Take Back The Night

Informacje dotyczące treści:

Poniższy tekst podejmuje temat przemocy seksualnej.

Tekst powstał w języku niemieckim. Ciągłość tekstu jest parokrotnie przerywana w celu wyjaśnienia pojawiających się w nim pojęć.

W dniach 8. – 10. maja 2015 r. w Hamburgu planowane są seminaria z Julien Blanc, trenerem amerykańskiej firmy „Real Social Dynamics“ (RSD). Julien Blanc jest jednym z pionierów i samozwańczych guru znanej na całym świecie społeczności Pick Up Artists. W ramach tego typu seminariów ich, w większości męscy uczestnicy, zostają szkoleni, aby przy pomocy celowej manipulacji móc skutecznie podrywać kobiety* (w społeczności Pick Up określane jako Hot Babes) i jak najszybciej przekonać je do seksu. W tym celu nawołuje się do poniżania i przemocy wobec kobiet*.

Wyjaśnienie kobiety* / mężczyźni*

Każdemu człowiekowi zostaje podporządkowana jedna z dwóch kategorii płciowych. Kategorii tych nie uważamy za naturalne, lecz za konstrukty, które wyznaczają ludziom różniące się wielkością pola do działań. Znakiem * przy wyrazach kobieta* i mężczyzna* chcemy uwidocznić te konstrukty oraz ludzi, którzy umiejscawiają się pomiędzy lub poza określeniami Męskość* i Kobiecość*.

Za Pick Up kryje się rozległa społeczność posługująca się pseudonaukową metodą, której przypisana jest konkretna kolejność działań. Pick Up Artist (PUA) na początku ustala atrakcyjność kobiety wg skali od 1 do 10. Następnie stosuje on takie metody, jak np. Push and Pull – tu dochodzi na przemian do głębokich zbliżeń pomiędzy nim a kobietą* i wycofywania się z nich. Skutkiem takich działań kobiety* mają przestać ufać własnym uczuciom, co z kolei spycha je do coraz słabszej i bardziej zależnej pozycji. Seminaria i książki w tej tematyce odwołują się do elementów neurolingwistycznego programowania, które obiecuje sterowanie drugiej osoby poprzez wykorzystanie języka i mowy ciała. Te techniki manipulacji stały się sławne dzięki wydanej w 2005 r. książce Neila Straussa „The Game”.

PUA organizują się na całym świecie poprzez portale społecznościowe. Istnieje ogromna liczba stron internetowych zajmujących się Pick Up; dla przykładu: niemieckojęzyczne forum Pick Up posiada ponad 100 000 członków. Na forach internetowych członkowie wymieniają się informacjami o technikach i „sukcesach”. PUA traktują kobiety jak trofea i przedmioty, na pierwszy plan wysuwa się dążenie do dominacji oraz uzyskania przewagi, którymi to cechami opisuje się w naszym społeczeństwie męskość*. Próby manipulacji ze strony PUA są aktem psychicznej i po części również fizycznej przemocy.

Głęboko zakorzeniony (hetero-)seksizm społeczności Pick Up jest konsekwencją patriarchalnego społeczeństwa, które degraduje kobiety* do roli przedmiotów. PUA przedstawiają jedynie wierzchołek góry lodowej wszechobecnej Rape Culture.

Wyjaśnienie hetero-seksizm

Pomimo istniejących niezliczonych form związków, pożądania oraz miłości, powszechnie obowiązuje zasada: cis-mężczyzna* + cis-kobieta* = miłość = normalność. Oznacza to, że wszystkie od tej zasady odbiegające formy zostają sankcjonowane i dyskryminowane.

W tym miejscu chcemy wyrazić, że świadomym jest nam, że nasze uzasadnienia odnoszą się przede wszystkim do seksizmu i nie uwzględniają wielu innych struktur warunkujących istniejący podział władzy, które jednoznacznie wchodzą w skład Rape Culture.

Czym jest właściwie Rape Culture? Rape Culture określa społeczne zależności, dzięki którym istnienie przemocy seksualnej jest możliwe, uważane jest za normę oraz zyskuje poparcie. Głęboko zakotwiczone w codzienności mają wpływ na to jak postrzegamy oraz na nasze działania. Podstawę dla Rape Culture stanowi podział na dokładnie dwie płci – rzekomo: silnych, aktywnych cis-mężczyzn* oraz słabych i pasywnych cis-kobiet* – które pożądają się wyłącznie nawzajem. Uwikłania i następstwa Rape Culture w codziennym życiu można wyrazić przy pomocy pięciu powiązanych ze sobą aspektów.

Wyjaśnienie przemoc seksualna

Pojęcie przemoc seksualna opisuje wszystkie działania, które zostają wykonane wbrew woli drugiej osoby i wykorzystują seksualność, jako środek do celu. Celem przemocy seksualnej jest prześladowanie, kontrola oraz demonstracja lub uzyskanie dominacji.

Wyjaśnienie cis-mężczyzna* / cis-kobieta*

Jesteś cis, jeśli umiesz identyfikować się z płcią, którą przypisano Ci przy narodzinach. Jesteś również wtedy cis, jeśli nigdy nie byłaś/byłeś zmuszona/y do konfrontacji z Twoją tożsamością płciową, bo ktoś zakwalifikował Cię w inny sposób niż Ty sam/a. Używamy pojęcia cis, aby uwidocznić nienazwaną normę.

Przemoc seksualna jest codziennością! Według oficjalnych badań w Niemczech co siódma cis-kobieta* powyżej 16. roku życia co najmniej raz doświadczyła przemocy seksualnej. W badaniach tych nie wzięto nawet pod uwagę osób trans* i inter*, przez co stały się one kompletnie niewidoczne. Inaczej mówiąc, istnieje niezmierne wiele osób bezpośrednio poszkodowanych. Mimo tego przemoc seksualna jest w naszym otoczeniu traktowana, jakby nie istniała. Codzienność przemocy seksualnej zostaje celowo wypierana (między innymi przez system prawny). Publicznie stematyzowane zostają jedynie pojedyncze przypadki, które zazwyczaj dotyczą nieznajomych „innych”.

Wyjaśnienie trans* i inter*

Jesteś trans*, jeśli nie identyfikujesz się z płcią, która została Ci przyporządkowana przy narodzinach. Jesteś inter*, jeśli Twoje ciało nie odpowiada ustalonym (medycznym) cechom płci. Obydwa pojęcia używane są także jako krzepiące określenia własnej tożsamości.

Przemoc seksualna jako mit. Istnieje dokładny obraz tego, kto, kiedy, jak i wobec kogo może użyć przemocy seksualnej. Według rasistowskiego, zniekształconego mitu „ciemny, silny cis-mężczyzna* naskakuje z krzaków na młodą, szczupłą, białą cis-dziewczynę*”. Ta mistyfikacja prowadzi między innymi do tego, że przemoc seksualna wobec osób trans* oraz inter* lub osób, które nie są able-bodied, nie jest dostrzegana, gdyż osoby te nie odpowiadają (hetero-)seksistycznym wyobrażeniom. Jeśli doświadczona przemoc różni się od tej przedstawionej w micie, odmawia się poszkodowanym wiary w zaistniałą sytuację. Wbrew udostępnianym obrazom 75 procent przypadków przemocy seksualnej ma miejsce w bezpośrednim otoczeniu pokrzywdzonych, często w ich własnych domach. Osoby dotknięte przemocą zazwyczaj znają sprawców. Ci posługują się przemocą, by napawać się posiadaną władzą. Przemoc seksualna istnieje we wszystkich środowiskach społecznych.

Wyjaśnienie able-bodied

Określenie able-bodied odnosi się do istniejącego w naszym społeczeństwie wyobrażenia o zdrowym, idealnym ciele. Jesteś able-bodied, jeśli nie musisz się martwić o to, że ktoś będzie Cię dyskryminował ze względu na Twoją fizyczną konstytucję. Używamy tego pojęcia, aby uwidocznić i odgraniczyć zazwyczaj nienazwaną normę „zdrowego i idealnego ciała” od obrazu ciała nieidealnego.

Victim Blaming oznacza przesunięcie winy ze sprawcy na osobę poszkodowaną. Osoby potencjalnie zagrożone zostają obarczone odpowiedzialnością za zapobieganie przemocy seksualnej. Prowadzi to do poważnych ograniczeń ich aktywności i wolności – w nocy nigdy nie przemieszczać się samotnie, nosić tylko określone ubrania, nie pić za dużo alkoholu. Jeśli te reguły nie są przestrzegane, osoby poszkodowane same ponoszą winę za napaść. Od pokrzywdzonych oczekiwana jest też określona reakcja na akt przemocy seksualnej – w ten sposób za poszkodowaną uznaje się raczej osobę, która z płaczem relacjonuje o takim wydarzeniu, niż taką, która potrafi wyrażać się rzeczowo i z dystansem. Również zarzut fałszywego oskarżenia należy do Victim Blaming. Wbrew logice statystyk takie zarzuty są stawiane poszkodowanym, a sprawcy zostają uniewinnieni. Im dalej przemoc seksualna oddala się od utworzonych w społeczeństwie mitów, tym silniejszym może stać się zjawisko Victim Blaming.

Seksualność jest stawiana na równi z przemocą! Istnieje wiele nacechowanych seksulnością zwrotów, które opisują brutalne czynności. Na przykładzie „Fuck Nazis” możemy sobie wyobrazić, o co w tym chodzi. Poprzez użycie języka w taki sposób, seks staje się praktyką, w której, zamiast aktu na który obie strony wyrażają zgodę i który uważają za piękny, jedna osoba upokarza, a druga zostaje niedobrowolnie upokorzona.

Seksualność jest kojarzona ze ściśle określonymi wyobrażeniami! Do dziś nie uległy zmianie dotyczące seksu oczekiwania wobec kobiet* i mężczyzn* istniejące w naszym społeczeństwie. Mężczyznom* przypisywana jest przeważnie dominująca, a kobietom* pasywna rola. Żeńska* seksualność ma służyć wyłącznie zaspokojeniu pragnień i żądzy mężczyzny*; inne formy seksualności nie mają prawa istnieć. Według tego wyobrażenia kobiety* muszą permanentnie być do dyspozycji mężczyzn*. W ten sposób dochodzi do seksualizacji kobiet* i sprowadzenia ich do roli obiektów, co upoważnia do użycia wobec nich przemocy seksualnej.

Rape Culture zabezpiecza społeczne struktury władzy i dominacji. Aby móc stawić czoła Rape Culture potrzeba fundamentalnych i rewolucyjnych zmian w naszym społeczeństwie. Walka przeciwko Rape Culture oznacza walkę o możliwość samodzielnego kierowania swoim życiem!

Kampania „Pick Up Feminism – Take Down RSD“ została powołana do życia, aby wypowiedzieć wojnę Rape Culture na wielu płaszczyznach – przy pomocy spotkań informacyjnych All-Gender, bezpośrednich akcji przeciwko seminariom Julien Blanc oraz wieczornej demonstracji przed 1. maja. Queer-feministyczny ruch zrzeszający najróżniejsze polityczne grupy zaprasza do udziału serdecznie wszystkie KobietyLesbijkiTransInter* oraz wszystkich, którzy nie definiują się jako cis-mężczyźni*!

Demonstracja nawiązuje do dwóch feministycznych tradycji: Nocy Walpurgii z 30. kwietnia na 1. maja, oraz organizowanych od lat 70tych XX w. w wielu miejscach na całym świecie demonstracji Take Back The Night przeciwko (hetero-)seksistowskiej normalności i przemocy seksualnej. Obydwie te tradycje tworzą historię feminizmu i chcemy się na nie powołać, choć wiemy że mogą być one uważane za problematyczne. Podczas demonstracji Take Back The Night w poprzednich latach (min. w Oldenburgu, Bremie, Hanowerze i Hamburgu) zaistniały magiczne momenty wywołane poczuciem bycia we właściwym miejscu o właściwej porze. Chwile solidarności, które dodały nam odwagi do nieustającej walki z tym całym gównem, z którym musimy konfrontować się na co dzień.

30. kwietnia w hamburskich „imprezowych dzielnicach” Sternschanze i St. Pauli chcemy symbolicznie i faktycznie odzyskać noc – ulice, które przez opisane mity i przez napaści, nocą stają się często dla osób trans* i inter*, kobiet* i lesbijek* scenografią koszmaru. Będziemy demonstrować bez cis-mężczyzn*, aby zwrócić uwagę na przywileje, którymi dysponują – chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy cis-mężczyźni* posiadają takie same przywileje.

Odzyskajmy noc i zagarnijmy obszar, który jest zazwyczaj zdominowany przez cis-mężczyzn*! Nadajmy temu wieczorowi taką formę, na jaką mamy ochotę! Chcemy, żeby było nas widać i słychać – chcemy dać miejsce różnorodnym tożsamościom, ze wszystkimi ich cechami, zdolnościami i potrzebami! Razem i solidarnie ODZYSKAMY NOC – Let’s Take The Night Back!

Informacje dotyczące Kampanii „Pick Up Feminism – Take down RSD“

Spotkanie informacyjne „Czym jest Pick Up?” („Was ist Pick Up?”) – 17. kwietnia 2015, o godz. 19.00 w Centro Soziale, Sternstr. 2, Hamburg

Queer-feministyczna demonstracja Take Back The Night – 30. kwietnia 2015, start o godz. 19.00. Spotykamy się przed demonstracją w Rote Flora, Achidi-John-Platz 1, Hamburg

Akcje All-Gender przeciwko RSD – 7. maja 2015, więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji dotyczących kampanii PickUpFeminism na profilu FB – https://www.facebook.com/PickUpFeminism , dotyczących demonstracji na blogu https://tbtn2015.blackblogs.org . Jeśli chcecie nawiązać z nami kontakt, piszcie na adres: tbtn2015@riseup.net .